2022. november 12., szombat

Megérte kitartani

 Sok idő eltelt.

És az Úr dolgozott. Ő hibátlan munkát végez!

Eltűntette az összes nőt, és elkezdte átalakítani a férjem.

A kétszeres szégyen után kétszeres áldás jön, és ez ígéret!

Neked is! 

Tarts ki!

Az Úr jó, és csodás!

Dicsőség az Úrnak!

2020. augusztus 23., vasárnap

Amikor a te terveid nem egyeznek Isten terveivel

 

„Az én gondolataim nem olyanok, mint a ti gondolataitok. A ti útjaitok nem olyanok, mint az én útjaim” (Ézs 55,8 NCV fordítás).

Az élet tele van megszakításokkal. Olykor nagy terveink vannak a karrier, a család vagy a szolgálatvégzéssel kapcsolatosan, de Isten más irányba viszi az életünket.

Amikor a terveink és Isten tervei nem egyeznek, gyakran megpróbálunk rúgni egyet az ajtón, de a dolgok ezután még rosszabbá válnak.

Csak kérdezd Jónást! Saját kárán tanulta meg, hogy hogyan kell reagálni, amikor Isten tervei nem egyeztek az övéivel. Isten azt mondta Jónásnak, hogy figyelmeztesse Ninive lakóit: tartsanak bűnbánatot, és térjenek le a gonosz útjaikról. Jónás azonban elfutott Isten elől, és végül egy nagy hal hasában kötött ki, így Istennek meg kellett mentenie őt.

Ezután Jónás azt tette, amire Isten kérte, de amikor Ninive népe bűnbánatot tartott, és Isten nem büntette meg őket, a próféta rendkívül csalódott lett.

Isten tehát megleckéztette Jónást. Elég nagyra növesztett egy növényt, hogy Jónás árnyékot kapjon. Majd egy férget küldött, amely megtámadta, és megölte a növényt. Másnap, amint a nap Jónás fejére tűzött, csalódottságát fejezte ki Isten előtt.

Isten akkor négy igazságra emlékeztette Jónást, hogy ne feledje ezeket, mikor Isten tervei különböznek a mieinktől.

Isten képes olyan dolgokat látni, amelyeket te nem. Egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövőt. Ő teremtette az időt, így rá nem vonatkoznak az idő törvényei.

Isten jó hozzád akkor is, mikor te bolond módjára viselkedsz. Lehet, hogy Istennel ellentétes irányban haladsz, de még mindig árnyékkal véd meg téged. Isten törődik veled, érdekli a jóléted, mert ő ilyen Isten. Még akkor is szeret, amikor nem vagy szeretetreméltó.

Isten irányítja életed minden részletét. A terveid nem véletlenül fulladnak kudarcba. Istennek mindennel célja van az életedben. Jónás megmutatja nekünk, hogy Isten mind a nagyot (a nagy halat), mind a kicsit (a férget) felhasználja életünk irányítására, és mindezt az irányítása alatt tartja.

Isten azt akarja, hogy koncentrálj arra, ami maradandó. A legnagyobb része annak, ami nyugtalanít téged, már nem lesz ott holnap. Isten azt akarta, hogy Jónás gondoskodjon Ninive lakóinak üdvösségéről, és nem egy olyan növényről, amely másnap kipusztul. Mindenekelőtt arra összpontosíts, hogy Isten Igéje kerüljön a szívedbe, és hozz embereket az ő családjába!

Csak azért, mert a terveid nem úgy alakulnak, ahogyan szeretnéd, nem azt jelenti, hogy Isten nem vesz részt szorosan minden lépésedben. Kérd meg Istent, hogy segítsen meglátni a kezét a széttört terveid között, és bízz a jóságában, amint megmutatja, hogy merre haladj tovább!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Írd le azt az időt, amikor terveid nem egyeztek Isten terveivel! Hogy oldódott ez meg?
  • Ha megnézed a mai áhítat négy igazságát, téged melyikre kell leginkább emlékeztetni, amikor azzal küszködsz, hogy mit csinál Isten? Miért?
  • Milyen módon tarthatod észben az örökkévalóságot, miközben alkalmazkodsz Isten tervéhez, ami a sajátod fölött van?

2020. július 24., péntek

Megbízni Istenben, miután megcsaltak

Igen, már más a cím, mert más a szemlélet.
Isten csodásan segített rajtam ezúttal is.
Persze olvastam én ezt korábban is, csak nem ment a megvalósítása.

Ha nem is tudsz megbízni a férjedben, bízhatsz Istenben, aki a legjobbat akarja neked.

Bízz Istenben, hogy ha bármit is meg kell tudnod, azt majd Ő a maga időzítésében feltárja neked. Nem kell Sherlock Holmes-t játszani. ahogy én tettem hosszú időn át, mert az nem jó neked. És nem jó senkinek. Sokszor megakadályozta ezt, és de jól tette!

Bízz Istenben, hogy amit megenged, azt okkal engedi meg. Lehet hogy felfedi a miértet, de lehet hogy nem. De ezt idővel nem bánod.

Bízz Istenben, hogy az imáid hatására dolgozik minden érintett szívében.
Te erre nem vagy képes, nem tudsz senkit megváltoztatni, nem tudsz a gondolataira, az érzelmeire hatni, de Isten igen. És ezért nem szabad abbahagyni az imát!

És az ima közben te is változol. Sokat! Például olyan embereket tesz előtted kedvessé Isten, akiket nem szerettél, vagy legszívesebben kiimádkoztál volna az életedből, vagy meg is próbáltad kiimádkozni az életedből, (ahogy én is) de Isten ezt nem teljesítette. És milyen jól tette! Hidd el, oka van! Jót hoz ki belőle! Te magad sem hinnéd, de így van, majd meglátod!

Olyan jó lenne, ha meg tudnék maradni ebben a hozzáállásomban, hiszen évekig éltem gyanakvásban, ugrásra készen, hogy mikor sérülök meg megint, mert becsapnak.

Dicsőség az Úrnak a gyógyulásért! Hallelujah!

2020. június 8., hétfő

Újra megbízni egy férjben aki megcsalt? 3

Atyám, világos az akaratod, azt kéred, hagyjalak dolgozni.
De ez olyan nehéz, amikor azt látom, hogy találkozgat vele. Olyan szívesen utánamennék, hogy elküldhessem, és vége legyen a szenvedésemnek. Igaz, nincs rá semmi bizonyítékom hogy valóban van köztük valami, de minek találkozgatnának ha nem lenne? :-(
Olyan nehéz ez! Szüksége, van az erődre! És a kegyelmedre! És a csodádra!

2020. május 31., vasárnap

Lukács 8: 50 Jézus azonban meghallotta, és így biztatta Jairust: „Ne félj, csak higgy, és megmenekül a leányod!” Újra megbízni egy férjben aki megcsalt 3

Napok óta Jairus történetét kapom. Mindenhonnan. Igében többször, ma tanításban.
50 Jézus azonban meghallotta, és így biztatta Jairust: „Ne félj, csak higgy, és megmenekül a leányod!”

És olvastam egy jó történetet is. Ime:
Atyám én is át akarom adni neked az összes kulcsot!! Nem bírom tovább!

Hadd mondjak el most egy példázatot! Hívjuk hősünket Jánosnak. János egy nagy kétemeletes házban lakik, emeletenként öt-öt szobával. Egy nap udvarias kopogást hallott a bejárati ajtón. János kinyitotta, és lám, Jézus állt az ajtó előtt. „Ó, Jézus! Fáradj be, kérlek! - mondta János, a házam legszebb szobáját adom neked - az emeletit.” Nos, Jézus úriember, így azt mondta: „Köszönöm.”

Másnap reggel valaki erősen dörömbölt a bejárati ajtón. Mikor János kinyitotta, hát kit lát? A Sátánt. „Nem, - kiáltja János, nem akarlak beengedni!” De a Sátán azt mondta: „Már bent is vagyok!” - és próbálta benyomni az ajtót. Szörnyű kísértésekkel támadta. Éjfél körül János nagy nehezen kiszorította a Sátánt az otthonából. Akkor elgondolkodott: „Várjunk csak, Jézusnak a legszebb szobámat adtam, mégsem jött le segíteni!” Amikor ezt elpanaszolta Jézusnak, ő ezt mondta: „Nézd, tíz szobádból egyet adtál át nekem...” János lerogyott a térdeire, és ezt válaszolta: „Látom már, hogy mi volt a hiba. Elnézést. Legyen fele-fele!” Jézus úriember, így elfogadta. Másnap megismétlődött az előző napi küzdelem. A Sátánnak valahogy sikerült bejutnia, és egész nap dúlt a küzdelem. János teljesen kimerült. „Miért nem segítettél ma sem?” Az Úr azt válaszolta: „Fiam, miért nem adod át nekem mind a tíz szobádat, és a helyett, hogy én vagyok nálad, te lennél nálam?” János összetört. Kihúzta a nadrágzsebéből a bejárati ajtó kulcsát, és átadta Jézusnak. Most már mindent átadott.

Másnap reggel, még hajnali szürkületkor, hallja ám János, hogy valaki olyan hangosan zörget a bejárati ajtón, hogy szinte belerendül a ház. Ijedten ugrott fel az ágyából, és sírva mondta: „Ó, megint az ördög az!” Akkor hirtelen lépések zaját hallotta - ezúttal házon belülről. Jézus ment a bejárati ajtóhoz teljes dicsőségében és hatalmában, kezében a kulccsal. Most már az ő feladata ajtót nyitni. Jánost roppantul izgatta a dolog kimenetele, így közvetlenül Jézus mögé állt, amikor az szélesre tárta a bejárati ajtót. Ki állt az ajtó előtt? A Sátán, természetesen. De mikor meglátta, hogy Jézus áll vele szemben, egyre mélyebbre hajolt, úgy makogta: „Bocsánat, eltévesztettem a házszámot!”

Sokan átadnak Jézusnak a tízből kilenc szobát, és a tizedik ajtajára kiírják: „Belépni tilos!” Ebben a szobában dédelgetik titkos bűneiket és élik a kettős életüket. Nem csoda, ha nem győztesek. Énekeld a szíved mélyéről, amint a híres ének szövege mondja: Jézusnak átadok mindent...átadok MINDENT, neked, Istenem és Megváltóm, átadok mindent. Áldjon az Úr!

REINHARD BONNKE"

2020. május 17., vasárnap

Újra megbízni egy férjben aki megcsalt? 2

Még mindig nincs pont a végén.
Hát megint.
Megint van egy kis kolléganő akivel megy a hosszas beszélgetés. És a hazudozás is, hogy találkozzon vele. Tudom hogy a férjem a hibás, de miért vannak mindig ilyen nők, akik belemennek ebbe, tudva hogy az illetőnek felesége van?
Miért történik ez megint?
Tudtam hogy ezt nem lehet emberi léptékkel kézben tartani.
De azt is tudom, hogy Isten igazságos. És övé a bosszúállás. Nem vagyok haragos. Csak nagyon szomorú, és fáradt.
Várok Rád Istenem.
Elfáradtam.

2019. december 24., kedd

Ne tedd! Ne add fel!

„Mi pedig ne fáradjunk el a helyes dolgok cselekvésében, mert egy idő után élvezni fogjuk az áldásokat, ha el nem bátortalanodunk, és nem adjuk fel” (Gal 6,9 TLB fordítás).
Ha a dolgok nem történnek meg most azonnal, vagy amikor azt gondolod, hogy meg kellene történniük, az még nem jelenti azt, hogy fel kell adnod. Buzgónak és kitartónak kell lenned! Folytatnod kell!
A Biblia azt mondja: „Mi pedig ne fáradjunk el a helyes dolgok cselekvésében, mert egy idő után élvezni fogjuk az áldásokat, ha el nem bátortalanodunk, és nem adjuk fel” (Gal 6,9 TLB fordítás).
Ezen a karácsonyon mely területen érzed úgy, hogy feladod? Talán azt érzed, hogy a házasságodról mondasz le. Úgy tűnhet, hogy halott, és nem tart semerre sem. Lehet úgy érzed, a karrieredet adnád fel. Csak próbáltál és próbáltál változást hozni, de semmi sem történt. Talán úgy érzed, hogy az álmodról vagy egy célodról mondasz le. Talán azt érzed, hogy saját magadról mondasz le.
De gondolkodj el ezen: ezer évvel azelőtt hogy megszülettél, Isten már tudta, hogy te ezt ma el fogod olvasni. És egy egyszerű üzenete van feléd: Ne tedd, ne add fel!
Soha ne add fel! Az alagút most hihetetlenül sötétnek tűnik, de mindig ott a fény a végén. Talán már a sarkon ott van. Isten ismer téged, szeret, és célja van veled. Ne fáradj el a helyes dolgok cselekvésében! Ne gondold, hogy amit teszel az nem számít! Ne gondold, hogy bárkinek jobb lenne nélküled! Ezek hazugságok, melyek az ördög szájából származnak. Emlékezz arra, hogy mit mondott rólad Isten! Emlékezz, hogy ő meg akar áldani téged!
Ne add fel! Nézz fel! Nézz fel Istenre! Keress egy lelki családot – egy gyülekezetet és egy kis csoportot –, akik segítenek átjutni a nehéz időkön. Elmélkedj Isten Igéjén bátorításként.
Soha ne mondj le Istenről! Ő soha nem fog lemondani rólad.
Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:
  • Mit akarsz ma feladni? Hol van szükséged bátorításra?
  • Hogyan tud egy lelki család, egy kis közösség segíteni a nehéz időkben? Te hogyan tudtál már efféle bátorítást nyújtani valaki számára?
  • Van olyan „helyes dolog” az életedben, ami kimerített? Mit gondolsz, miért akarja Isten mégis azt, hogy folytasd? 
*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.12.17.)

2019. október 27., vasárnap

Ne add fel! Gyógyító igék

Ne add fel! Gyógyító igék

Jer 30.17:
Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr.
 
2 Móz. 15.26:
És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt
cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod
minden rendelését: egyet sem engedek reád ama beteg
ségek közül, amelyeket Egyiptomra
bocsátottam, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.
 
4 Móz. 23.19:
Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?
Jer. 33.6:
Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét.
Ésa. 59.1:
Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hallgathatna.
2 Thess. 3.3:
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
Jób. 5.19:
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Zsolt. 108.13
Istennel hatalmasan cselekszünk, és Ő tapodja meg ellenségeinket.
Róm. 8.31:
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Jer. 29.11:
Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.
1 Thess. 5.23:
Maga pedig
a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
3 Ján. 1.2:
Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál  
Zsolt. 34,17-20:
Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel az Úr a megsebzett szívekhez, és kimenti a töredelmes szelleműeket. Sok baja van az igaznak,
de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
Zsolt. 91.14-16:
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában,
megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.
Róm. 10.13:
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
 
 

2019. augusztus 31., szombat

Újra megbízni egy férjben aki megcsalt?

Remélem mihamarabb pont lesz a mondat végén.

Régebben írt nekem egy kedves asszony, akinek segítséget nyújtottak azok az írásaim, amikor leírtam, hogyan küzdök amikor megcsalt a férjem. Milyen kétségeim voltak, hányszor akartam feladni. Isten megmutatta hatalmas erejét és kegyelmét, és hazahozta a férjem. A házasságunk bizonyos dolgokban jobb, mint volt, de mindkettőnknek sokat kell még változnia. N.-nak be kell fogadnia Jézust. Nekem le kell tennem a gyanakvást, másképp kell kommunikálnom a férjemmel, és megbízni benne. Na ez egyelőre nem megy. Pedig sok idő eltelt már.
Talán azért tartja még ezt problémát porondon az Úr, hogy írjak róla, és segítség legyen NEKED, aki épp most olvasod. Nem tudom.

Vagy mert a szóban forgó hölggyel kapcsolatos legutóbbi problémákat én próbáltam anno megoldani, és persze az emberi munka az nem végleges. Csak Isten képes végleges megoldást hozni.
Azt gondolom hogy a férjem többször is megcsalt. Ezzel a hölggyel is. Ez azelőtt az eset előtt volt, amit végül az Úr oldott meg. És Ő végleges megoldást hozott az Ő dicsőségére.
Persze lehet hogy tévedek, és soha nem is volt semmi köztük. De engem zavar hogy hosszan beszélgetnek telefonon. És az is zavar amikor idegen fekete női hajszálat találok a kocsiban. Pont mint amilyen a hölgyé.

Nem tudom miért nem sikerült még letennem a bizalmatlanságot a férjem iránt.
Nagyon szenvedek tőle, és hiába próbáltam megszabadulni ettől, nem megy.

Elegem is van belőle, és azzal is küszködök, hogy valamit teljesen át tudjak adni az Úrnak, és ne akarjam visszavenni.
Így aztán vasárnap lesz 2 hete, (ma szombat van) hogy úgy döntöttem, adok 2 hetet az Úrnak, (tudom ez így viccesen hangzik) amikor leteszem a dolgot, nem aggódok emiatt, nem nézek bele a telefonjába, stb. Nagyon boldog voltam, szinte úgy éreztem 2 hét "szabadság" amikor nem kell ezzel törődnöm, mert más valaki teszi. Nagyon jó érzés volt. És ez arra is rádöbbentett, hogy ezt valójában így kellene! Az Úrra vetni a dolgainkat, amiket nem tudunk megoldani. Mert ezt már sokszor sok éven át próbáltam kézben tartani, megoldani, és semmi. Ha az Úr nem tudja megoldani, akkor senki!
És abban is biztos vagyok, hogy Isten szerint is éppen itt az ideje, hogy ezt a problémát, a bizalmatlanságomat véglegesen megoldjuk.
Neki is elege van, és nekem is.

Persze elbuktam. De sokkal jobban ment mint eddig bármikor!

Tegnap mélypont volt. A férjem kocsival ment dolgozni, és bejelentette hogy később jön haza, az indok hihető volt, és egész végig nyugodt voltam, mert úgy is éreztem, hogy igazat mond.
Amikor aztán beleültem a kocsiba, persze hogy ott röhögött az anyósülésen a fekete hajszál.

Borzasztóan csalódott voltam, és ami először fordult elő, úgy éreztem, hogy Istenben csalódtam. Nem ezt vártam! Miért Istenem? Miért?

Meg is ijedtem aztán, hogy még le is írom, hogy Istenem csalódtam benned.
Persze ma erre rákerestem, hogy ezzel a mi a helyzet, de megnyugodtam. Ez nem bűn , és Isten megbocsátja.

Kértem az Urat adjon útmutatást, most mi a fene van? Továbbra is tartsak ki? Vagy mit akar tőlem, és miért nem tüntette el ezt a problémát?

Azonnal jött a válasz, ahogy kinyitottam a laptopot, és utána elolvastam a hozzá tartozó igéket. Teljesen világos utasítás!
Így szólt:

"Tarts ki!

....A mai üzenet tehát számodra ez: tarts ki, fuss tovább....
"állhatatossággal, vállalta, szenvedett el"...
Ne feledd csak átmeneti dolog az,amin most mégy keresztül- számíts a fordulatra! (Úgy legyen!!! )"
(A mai ige augusztus 30-i része.)

Aztán ma reggel:

Rómaiakhoz 15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

15 Mi, akik erősek vagyunk, türelmesen el kell viseljük azoknak a gyengeségeit, akik még erőtlenek. Ne a magunk javát keressük hát, hanem mindenben arra törekedjünk, ami a testvéreink javát szolgálja, és őket erősíti! Gondoljátok meg, hogy Krisztus sem a saját javát kereste! Hiszen meg van írva róla az Írásokban:
„Mindaz, amivel gyalázóid szidalmaztak téged, Istenem,
    engem ért.”[a]
Mindaz, amit az Írásokban régebben megírtak, most a mi tanításunkat szolgálja. Azért írták le, hogy az Írások által felbátorodjunk, képesek legyünk a türelmes kitartásra, és erősen belekapaszkodjunk a reménységbe. Isten, akitől a kitartást és a bátorítást kapjátok, adja meg nektek, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértésben és harmóniában éljetek egymással! Mindnyájan egy szívvel-lélekkel dicsőítsétek Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!
Ahogyan Krisztus elfogadott titeket, ti is úgy fogadjátok el egymást! Ez dicsőséget hoz Istennek. Mert határozottan állítom, hogy Krisztus azért lett Izráel népének szolgája, hogy ezzel megmutassa nekik: Isten hűségesen megtartja az ősapáinknak tett ígéreteit. Krisztus azonban nemcsak ezért jött, hanem azért is, hogy az Izráelen kívüli nemzetek is dicsőítsék Istent az irántuk való irgalmasságáért, ahogyan ez meg van írva az Írásokban:
„Dicsérlek téged, Örökkévaló, a többi népek között,
    és nevednek zengek éneket.”[b]
10 Majd ismét ezt mondja:
„Örüljetek, ti többi nemzetek is,
    Isten saját népével együtt!”[c]
11 És megint:
„Dicsőítsék az Örökkévalót,
    a többi népek is mindnyájan,
dicsérjék őt az összes nemzetek!”[d]
12 És ismét, amint Ézsaiás próféta mondja:
„Megjelenik majd Isai utóda,[e]
    aki azért jut hatalomra,
hogy uralkodjon a többi nemzeten,
    akik mind őbenne reménykednek.”[f]
13 Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel — a benne való hitetek által — s így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen!Kedves testvérem, nagyon nehéz. Lehet hogy te is hasonló cipőben jársz.
Hogy mit mondtam volna magamnak korábban, amikor végre hagytam az Urat dolgozni, és Ő csodás dolgokat tett? Hát azt, hogy ne aggódj, hagyd az Urat dolgozni, és csak az áldásaidra figyelj, és ahogy Joyce Meyer szokta mondani, közben élvezd az életedet.
Olyan könnyűnek tűnt ezt elgondolni, és most mégsem tudom megtenni. Pedig ezt kellene.
Kérlek Atyám, segíts, hogy ne akarjam kézbevenni a dolgokat, hagyjalak dolgozni, közbe pedig ne aggódjak, hanem élvezzem az életet amit Te adsz.
És az is, aki most e sorokat olvassa. Kérlek áldj meg minket! És áldásodat kérjük az ellenségeinkre is. Megbocsátok a férjemnek, és ennek a nőnek is. Tudom az érzés majd később jön, most csak ki kell mondanom.
Az Úr Jézus nevében kérünk erre.

Ámen!

2019. március 16., szombat

Egy nő lelkének meggyógyításaEgy nő lelkének meggyógyítása- Joyce Meyer sorozata


1. rész

Róma 3: 23-24: mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét,
24 Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által.

Mi  a te történeted? Hol és hogy sérült meg a lelked?
Elutasított valaki, akit szeretsz?
Elhagyott a házastársad?
Zaklatnak az osztálytársaid?
Mindannyian megtapasztalunk nehézségeket, és a fájdalmat az életünkben.
És van lehetőségünk választani, hogyan reagálunk rá.

* megragadunk benne, és hagyjuk hogy ez irányítsa az életünket

* vagy megbízunk Istenben, hogy meggyógyít minket, és hitben teszünk lépéseket hogy átmegyünk vele együtt a gyógyulás, és helyreállítás lépésein.


Egyszerre csak egy lépést teszel meg a gyógyulás felé.

Ezekben az igékben Isten biztosít minket arról, hogy meg akar és meg fog gyógyítani minket.

Jeremiás 30:17

Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat – így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik. Ézs 30,26 ; 57,17-18 ; Jer 3,22

Zsoltárok 27:10

Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Ézs 49,15-16  

Apcsel 9:34

Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! Az azonnal felkelt.

Ezek a versek felfedik az igazságot:

1. Nem számít hogy mások mit mondanak rólad, Isten törődik veled, és meg akarja gyógyítani a sebeidet.

2. Nem számít ha a szüleid elhagytak, mert Isten örökbefogadott téged, és törődik veled, mint a saját gyermekével.

3. Isten gyógyulást ajánl fel neked-MA!

Pont ahogy Péter szólt Éneászhoz, hogy azonnal gyógyuljon meg, te is azonnal elindulhatsz a gyógyulás útján.

Tölts egy kis időt imában, és kérd Istent hogy meglásd az igazságot, és be is tudd fogadni.

Olvasd el a Jeremiás 30:17-et mert az neked szól!
Imádkozz bátorságért, hogy még ma el tudj indulni!
 Döntsd el, hogy megbocsátasz annak, aki bántott.

Emlékezz: eldöntheted hogy nem maradsz abban a gödörben, ahol vagy, hanem elfogad Isten kegyelmét, és gyógyítását.

2018. október 23., kedd

Isten terve, és a te terved

Istennek megvan rá a módszere, hogy tönkretegye a tervedet, mielőtt még az tenne tönkre téged. Olyan sokszor eltervezünk egy utazást, a karrierünket, a szánk íze szerint, a mi módunkon, ahogy nekünk tetszik. Azt hisszük, hogy tudjuk mi a legjobb nekünk, mi a jó és mi a helyes-haha. Ha ez lenne a helyzet, nem lenne szükségünk Istenre.
Isten azt mondja: "lassíts.. ne siess annyira...ne ugorj bele semmibe, amíg előbb nem konzultáltál Mennyei Atyáddal. Isten nem megsebezni akar, hanem megvédeni tőle, és az úton található dolgoktól. Isten sokkal messzebb lát, mint mi valaha. Isten ismeri az emberek minden tervét és motivációját. 
Azért vagy ideges, és azért nem alszol éjjel, mert egy olyan dolgot erőltetsz, amit Isten soha nem hagyott jóvá. Ami Isten akarata, azt nem kell erőltetned. Ha abban a helyzetben találod magad, hogy valamit erőltetned kell, az nyilvánvalóan nem az Ő akarata. Isten a békesség istene, nem a káoszé.
Engedd el! Akármi az! Akárki az! Hadd menjenek! Nincs értelme bármin is aggódni, ami nem része a sorsodnak. Engedd el! Istennek van másik útja, és az egy jobb terv. Hagyd abba a harcot! Hagyd abba az ellenállást! Hagyd Isten tervét kibontakozni! Akkor is az Ő akarata fog megvalósulni.
Soha ne hidd azt, hogy szükséged van valakire hogy elérd a következő lépcsőfokot. Soha ne adj senkinek ennyi erőt vagy tisztet. A te forrásod Isten! Isten az aki kiválasztja kedve szerint azokat az embereket akiken keresztül meg akar téged áldani. Amit neked készített, az csak a tied! Senki sem képes megállítani Isten szavát!

2018. július 18., szerda

Isten az igazság istene

Isten terve a fájdalmadra


„Akik Isten akarata szerint szenvednek, cselekedjék továbbra is a jót, és bízzák az életüket a teremtő Istenre, mert Ő soha nem fog cserbenhagyni”. (1Pt 4:19, NLT fordítás)
Emlékszel, hogy milyen volt a fotózás, mielőtt minden digitálissá vált volna? Amikor elkészült egy kép, elsőként a negatívot kaptad meg, ezt átvilágítottad egy sötét szobában, és a kép a fotópapíron jelent meg. A negatív így alakult át pozitív színes fényképpé.
Ez az, amit Isten az életünkben lévő igazságtalanságokkal tenni akar. Mindnyájunkat értek már sérelmek. Az emberek bántalmaztak, mellőztek bennünket, kihasználtak minket. Isten az életünkben ért minden negatív dolgot el akarja venni, és Jézus fényén keresztül pozitívvá változtatni – egy teljes színű képet szeretne adni arról az életről, amelyet Isten szánt nekünk.
A Biblia ezt írja: „Akik Isten akarata szerint szenvednek, cselekedjék továbbra is a jót, és bízzák az életüket a teremtő Istenre, mert Ő soha nem fog cserbenhagyni”. (1Pt 4:19, NLT fordítás)
A legfontosabb dolog, amire emlékezhetsz, ha igazságtalanul bántak veled, hogy Jézus a te oldaladon áll. Nem létezik olyan bűn, amelyet Isten keményebben ítélne meg – kivéve talán a büszkeséget –, mint az igazságtalanságot.
Az egész Szentírásban Isten különös gondot fordít a tisztességtelen bánásmódra. Ő az Igazság Istene! Hallja, ha sírsz, látja a fájdalmad, és tudja, hogy megbántottak. Nem szerezted meg azt, amelyről úgy gondolod, hogy megérdemelnéd. Istennek azonban van terve a fájdalmadra.
Amikor Isten szeretete átvilágítja a körülményeidet, a fájdalmadat gyönyörű képpé változtathatja át. Ezen keresztül formálódik a jellemed is, erősebbé tesz. A legfontosabb, hogy mindezt a fájdalmadon keresztül valósítja meg.
Az életben ért fájdalmakra soha nem fogsz választ kapni. Csak amikor a mennybe kerülsz, értheted meg, hogy miért történtek meg veled. Isten azonban semmiféle magyarázattal nem tartozik neked.
Van azonban egy jó hír is: Nincs is szükséged magyarázatra! Csak annyit kell tudnod, hogy Isten szeret téged, és van egy terve számodra. Isten majd kiegyenlíti a számlát azzal, aki fájdalmat okozott neked.
Isten soha nem pazarol el egyetlen fájdalmat sem. Üdvözöld az Evangélium fényét, és Isten arra használja a fájdalmadat – a veled megtörtént valódi igazságtalanságot -, hogy egy gyönyörű képet alkosson az életeden keresztül.

2018. július 7., szombat

Féltékenység

Atyám, ma nyomorultul éreztem magam.
Mert megint megcsapott a féltékenység, mert félek. Hogy megint becsap a férjem. Meg akarok ettől az érzéstől szabadulni. Örökre! Kértelek hogy segíts, és megint csodát tettél elém. Rögtön a kérésem után ez az írás akadt a kezembe, és én ismét dicsőítelek Téged, és hálás vagyok Neked Atyám! Köszönöm az egyértelmű választ, és várom a gyógyulásomat!
Köszönöm hogy azt mondtad, bízzak Benned! :)

NE ENGEDD, HOGY A FÉLTÉKENYSÉG TÖNKRETEGYE A HÁZASSÁGODAT!
„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1János 4:18)
Salamon azt írja: „Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja.” (Énekek éneke 8:6). Egyes fordítások azonban így adják vissza az igevers második felét: „a féltékenység olyan kegyetlen, mint a sír: lángjai, mint a tűz lángjai” (NKJV). Valóban, a féltékenység a házasság halált okozhatja. Ha féltékeny vagy társadra, akkor nem bízol benne, és megpróbálod minden lépését irányítani. Ez kétszeresen is így van, ha valaki a múltban elárulta a bizalmadat. Attól félsz, hogy ez újra megtörténhet, és emiatt társad úgy érzi, mintha folyton tűzbe tartanák. Ha sokáig ezt csinálod, akkor pont azt fogod elérni, amitől félsz: el fogod őt űzni magadtól. Még ha marad is, érzelmileg elszigetelődik, és soha nem adja át magát teljesen neked. Ezt szem előtt tartva figyeld, mit mond a Biblia: „Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeret, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne… A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” (1János 4: 16,18). Ha tudod, hogy Isten szeret téged gyarlóságaid ellenére is, akkor önértékelésed növekszik, és elhiszed, hogy szerethető vagy. Ha ez megtörténik, könnyebben el fogod hinni, hogy házastársad is szeret, és hűséges hozzád. Olyan ez, mint kiszabadulni egy börtönből: a féltékenység nevű börtönből, amit magadnak építettél. Ma Isten meg akar szabadítani a féltékenységtől, és olyan kapcsolattal szeretne megajándékozni, amilyenre mindig is vágytál. Beszélj vele erről!

2018. június 13., szerda

21 Amikor már hosszú ideje senki nem evett semmit, Pál felállt, és azt mondta: „Emberek, mondtam nektek, hogy ne induljunk el Kréta szigetéről. Jobb lett volna, ha hallgattok rám, mert akkor elkerülhettük volna ezt a bajt és veszteséget. 22 Mégis biztatlak benneteket, hogy ne féljetek, mert senki nem hal meg közülünk, csak a hajó fog elpusztulni.
A védelem az engedelmesség "csomag" része. Szóval ha Isten misszióba küld, biztosítja az ellátást. Ha hív, hogy járjak a vízen, segít, hogy járhassak rajta. Ha csatába küld, ő fogja adni a győzelmet.
DE MI VAN AKKOR, HA ÉN SODORTAM MAGAMAT BAJBA? MI VAN AKKOR, HA EZ EGÉSZ AZ ÉN HIBÁM? Mi van akkor, ha ez nem csak a sátán műve? LEHET HOGY TE OKOZTAD MAGADNAK A VIHARODAT. Elbaltáztad! Ha újracsinálhatnád, másképp csinálnád. A fenti igében azért kerültek viharba, mert nem hallgattak Isten szavára, Pálon keresztül. És ez sokba fog nekik kerülni.
Pál megmondta, hogy a hajó biztosan el fog pusztulni. (a döntés következtében)
A hajó reprezentálja azt, amiről azt hiszed, hogy anélkül nem tudsz élni.
De mielőtt Pál kimondta volna a hajó elpusztulását, elé tett egy kis szót. "CSAK".
Csak a hajó fog elpusztulni! De én nem! Isten még mindig velem, nem számít a vihar! Lehet, hogy ma pánikolsz, mert hagytad hogy a bátorságod megkötözzék a körülményeid.
De hirdesd ki, hogy a hited és reményed Istenben van.
Nincs démon, ami megakadályozhatná Isten tervét.
Steven Furtick pásztor. 2018. 06.13.