2017. május 18., csütörtök

Életed ajándék. A férjed vagy feleséged, barátod vagy barátnőd, a családod ajándék

„Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.”
Zsidókhoz írt levél 4:13

Felelősség. Sokszor olyan ismeretlen szónak tűnik világunkban. „Ne érdekeljen senkit se, mit teszek, az én életem, úgy rontom el, ahogy akarom, nem tartozom senkinek sem számadással.” Ugye hallottad már, barátom ezt a mondatot?

Annyira felelőtlenek vagyunk. Nem figyelünk a másikra, csak megyünk előre a magunk megálmodta úton úgy, ahogy épp összejön. Ha nem megy a házasság, megkeressük máshol azt a személyt, aki betölti szükségleteinket, és nem nézzük, mit hagyunk magunk után. Anya vagy apa nélkül felnövő gyermekeket, akik nem látnak igazán jó példát, és nem tudják, mit lenne érdemes tovább adni. Nem tudják, hogyan kell viselkedni, élni egy emberi kapcsolatban, nem tudják, hogyan is tegyenek érte, hogy jó legyen.

Ha valamivel megbánt egy barátunk, hátat fordítunk neki. Rosszízű híreket adunk tovább vele kapcsolatban. Elfeledkezünk egymásról, elfeledkezünk arról, hogy van bocsánat is, és nem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni, hogy a végére egyedül maradunk, és nem látunk senkit majd magunk körül, amikor igazán szükség lenne egy megértő társra.

Pillanatnyi hangulatunk szerint viselkedünk a körülöttünk élőkkel, és nem látjuk, mekkora sebeket okozunk egy-egy szóval, arckifejezéssel. Hajszoljuk a munkát, hogy megélhessünk, és aztán remegő kézzel adjuk át minden vagyonunkat az orvosnak, hogy tegyen értünk valamit, mert meghalni igazán senki sem akar.

Hát nézz föl végre ember! Felelős lény vagy. Felelsz magadért, másokért, és nem a véletlen műve, hogy megszülettél erre a Földre. Életed ajándék. A férjed vagy feleséged, barátod vagy barátnőd, a családod ajándék. A csapat, amelynek tagja vagy, ajándék. És ezzel mind el kell majd számolnod, hiszen „Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...”Sz.Cs.A. reggeli dicséret

2017. május 17., szerda

1Kor 13,7

A szeretet mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.
Ez legyen a mai vezérfonalam ami átsegít.Köszönöm!

2017. május 16., kedd

indulj el hitben

napi remény
Józsué ezt parancsolta a nép elöljáróinak: ...három nap múlva átkeltek itt a Jordánon, hogy bemenjetek és birtokba vegyétek azt a földet, amelyet Istenetek, az Úr ad nektek birtokul" (Józs 1,10-11)
Életünkben eljön az a pont, amikor abba kell hagynunk, hogy csak beszélünk életünk akadályairól vagy miattuk imádkozunk. Lépnünk kell érzéseink, félelmeink és kétségeink ellenére.
Józsuénak és az izraelieknek fejest kellett ugraniuk a vízbe - szó szerint. Amint áthaladtak a Jordán folyón, harcba szálltak, hogy legyőzzék a népeket.
A Jordán nem egy nagy folyó, kivéve az áradás időszakát, amikor óriásivá duzzad és rohanó, zubogó, nagyon veszélyes folyóvá válik. Az izraeliek pedig pont az áradások idején értek a folyóhoz.
Így szóltak: "Hogy fogunk itt átjuni?" Isten pedig ezt mondta: "Csodát fogok tenni! De azt akarom, hogy ti tegyétek meg az első lépést. Ez egy próbatétel." Így hát a lelki vezetők beléptek a folyóba, és Isten csodát tett. A vizek visszahúzódtak és az emberek átkeltek a folyón.
Mit teszel, mikor tudod, hogy valami Isten akarata szerinti, de téged halálra rémiszt, hogy megtedd? Akárhogy is, megteszed! S ha egyszer már elkezdted, a hit jönni fog. Nem Isten teszi először a csodát. Nem. Azt akarja, hogy te lépj először, hitben.
Nézz szembe a félelmeiddel. Ha vársz a tökéletes körülményekre, sosem fogsz elvégezni semmit. "Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet." (Préd 11,4)

2017. május 3., szerda

3 dolog ami Istennek számít

3 dolog, ami Istennek számít: 
1. Istennek fontosabb a neki való engedelmesség, mint az érte végzett szolgálatok és a neki bemutatott áldozatok. “Akkor ezt mondta Sámuel: Talán ugyanúgy tetszik az ÚRnak az égő- és a véresáldozat, mint az engedelmesség az ÚR szava iránt? Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás” (1Sám 15:22-23). Nem az a lényeg, hogy mit teszek az Úrért, milyen áldozatokat hozok meg érte. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy ezek a külső cselekedetek megnyilvánulhatnak belső elköteleződés nélkül is. Sokkal fontosabb, hogy engedelmesek legyünk, és Isten Igéje legyen az alap az életünkben.
2. Isten nem azt nézi, ami emberi mértékkel mérve lényeges, hanem a szíveinket vizsgálja. “De az ÚR ezt mondta Sámuelnek: Ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az ÚR azt nézi, ami a szívben van” (1Sám 16:7). Az emberek ma olyan jellemzőket vizsgálnak, mint az iskolai képzettség, rátermettség, szakmai tapasztalat, pénzügyi adottságok stb. Istennek azonban nem ezek a fontosak. Ő a szívünkbe pillant be, és az alapján ítéli meg, hogy valódi-e az elköteleződésünk, tényleg megfelelők vagyunk-e egy feladat elvégzésére az ő ügye előrehaladása érdekében.
3. Isten nem azt kéri, hogy bízzunk a saját erőnkben és képességeinkben, hanem azt, hogy teljes mértékben hagyatkozzunk a Szentlélekre. “Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt” (1Sám 16:13). Isten a Bibliában figyelmeztet minket, hogy ne bízzunk a saját eszünkben (Péld 3:5-6), se a magunk testi erejében (Zak 4:6). Egyedül részeredményeket talán el tudnánk érni, de a teljes sikerre csak akkor leszünk képesek, ha rábízzuk magunkat Isten Lelkére, és engedjük, hogy ő vezesse a cselekedeteinket.
Forrás: Infaustus blog

2017. május 2., kedd

Ne veszítsd el a bátorságod és örömöd!

Zsid. 10: Ne veszítsd el a bátorságod és örömöd!
32 Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot! Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. 33 Volt, hogy sokak előtt megszégyenítettek titeket, és gonoszul bántak veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik hasonlóan szenvedtek, 34 vagy, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek, hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van.
35 Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok! 36 Legyetek türelmesek és kitartók, mert miután mindent véghezvittetek, amit Isten akar, megkapjátok tőle, amit megígért! 37 Hiszen ő mondta:
„Hamarosan megérkezik, akit várunk,
nem fog elkésni.
38 Szolgám, akit elfogadtam,
aki bízik és hisz bennem, örökké élni fog,
de ha meghátrál vagy visszafordul,
akkor nincs a kedvemre.”[j]
39 Mi azonban nem azok közé tartozunk, akik visszafordulnak és elvesznek, hanem azokhoz, akik hisznek és üdvösséget nyernek.

2017. május 1., hétfő

Isten elhívása visszavonhatatlan

Róma 11: 25-32 Nem szeretném, testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vennétek tudomásul azt a titkot, hogy a megkeményedés Izráelnek csak egy részét érte, amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak, és így üdvözülni fog az egész Izráel, ahogyan meg van írva: „Eljön Sionból a Megváltó; eltávolítja a hitetlenséget Jákób házából, és én ezt a szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket.” Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében tiértetek, de a kiválasztás miatt kedveltek az ősatyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, úgy ők is engedetlenné váltak most, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmat nyerjenek. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenkin megkönyörüljön.”
Magyarázat
Isten elhívása visszavonhatatlan. Nem vetette el Ábrahámot, amikor „szakértő” módon beleavatkozott a tervébe Hágár felhasználásával, nem vetette el Dávidot, amikor az házasságot tört és gyilkolt, és nem vetette el Izráelt sem, amikor a nép visszautasította a Messiást.
Lehet, hogy a hitéleted éppen mélyrepülésben van. Lehet, hogy elveszítetted az első szereteted, az első tisztaságod, és éppen mindent megkérdőjelezel. Sok hívő átélt hasonlót, és talán nem túlzás azt mondani, hogy Isten minden elhívottjának megvan a maga szégyenletes mélypontja még a megtérés után is. Fontos tudnunk, hogy bár Istennek fáj, ha gyermekei messze vándorolnak tőle, és ugyan van nevelő célú haragja is, mégsem fogja soha elvetni azokat, akiket egyszer gyermekévé fogadott.
Ha az elhívás visszavonhatatlan, akkor ma is van lehetőséged a visszatérésre! Ne keress mentségeket, sem abban, hogy másnak is vannak mélypontjai, sem a körülményeid nehézségében, sem a kísértések, próbák nagyságában! Ahogyan első megtérésedkor tetted, állj oda Isten elé, és mondd: „Légy irgalmas nekem, bűnösnek.” Ne hivatkozz semmi egyébre, csak a Bárány vérére, és a hazudni nem tudó Isten ígéretére, és ha őszintén megbánod, amiket tettél, újra megbocsát és megtisztítja a szíved.
(Nemeshegyi-Horváth Anna)

2017. április 30., vasárnap

Vesd az Úrra terhedet!

Azt mondja a Biblia, hogy „minden gondotokat Őreá vessétek”. Meg kell tanulnod Istennek átadni minden problémát. Nem arra lettél tervezve, hogy nehéz terhet cipelj.Frusztrálni fog. Itt a kulcs: amikor nyugszol, Isten munkálkodik, de amikor te munkálkodsz, Isten nyugszik. Ha megpróbálsz Istent játszani, akkor Isten félreáll és így szól: „Oké, akkor te oldod meg ezt a problémát. Amíg te a kezedben tartod a dolgokat, én pihenek egyet.” De ha visszatérsz a békesség helyére és ezt mondod: „Istenem, bízom Benned. Az életem a Te kezedben van. Nem fogok aggodalmaskodni. Nem fogok stresszelni. Nálad már készen van a megoldás. Elcsendesedek és elismerem, hogy Te vagy az Isten” (Zsoltárok 46:11), akkor Isten elkezd munkálkodni, te pedig élvezheted a békességet!
„Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.” (Zsoltárok 55:22)
„Add át az Örökkévalónak, ami túl nehéz, majd ő gondodat viseli! Nem engedi, hogy az igaz vereséget szenvedjen.” (Zsoltárok 55:22, EF)
Joel Osteen

2017. április 29., szombat

Ne aggódj a holnap miatt!

Máté 6:34
34 Ne aggódjatok tehát a holnap miatt! A holnap majd magával hozza az új gondokat és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja-baja.”

Ha a holnap bajait ma próbálod megoldani, az csak ellopja az energiádat, ami Isten mára adott neked, hogy a mai napot élvezd! 
Ne vesztegesd az idődet aggódással!
Hiábavaló és hasztalan!
Amikor Jézus azt mondta, hogy ne aggódjunk a holnap miatt, azzal azt mondta, hogy egyszerre csak egy nappal törődjünk. Úgy adja nekünk az erőt, ahogy arra szükségünk van.
Amikor ezt az erőt arra használjuk fel, hogy aggódjunk, akkor ellopjuk a mai napra kapott áldásainkat.
Egy magabiztos ember elhiszi, hogy Isten segít neki, és képes lesz megtenni azt, amit meg kell, akármi is lesz az.
A pozitiv hozzáállás azt jelenti, hogy jó dolgokat várunk, nem rosszakat.
A magabiztosság az Istenben való bizalom gyümölcse!
Amikor Istenben bízunk, talán nem kapunk meg minden választ, de bízhatunk benne, hogy Ő tudja mindenre a választ!
Bízz Istenben hogy felvértez téged mindennel, bármi is vár rád holnap, és a jövőben, így megkaphatod a neked mára rendelt áldásokat és ajándékokat.

Joyce Meyer Trusting God day by day

2017. április 23., vasárnap

Isten hangjára hallgass

Isten hangjára hallgass 
17,7 De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. (Jeremiás)
Isten jelenlétét azzal tudjuk nyilvánvalóvá tenni az életünkben, ha mindennél és mindenkinél jobban tiszteljük Őt. Ez a fajta hozzáállás így szól:
„Istenem, nem számít, hogy mások mit mondanak, nem számít, én mit gondolok, nem számít a saját tervem, ha tisztán hallom, hogy mondasz nekem valamit, akkor mindenek felett tiszteletben fogom tartani azt."
Sokszor jobban számít, amit az emberek mondanak, mint amit Isten mond. Amikor imádkozunk és választ kapunk Istentől, majd pedig emberekhez rohanunk, hogy kikérjük a tanácsukat, akkor ezzel többre tartjuk az ő véleményüket, mint Istenét. Természetesen megvan az ideje annak is, hogy kikérjük emberek tanácsát, de ha állandóan az ő jóváhagyásukra, megerősítésükre várunk, az távol tarthat minket Isten akaratától. Meg kell tanulnunk bízni abban a bölcsességben, amit Isten helyez a szívünkbe.
Az ördög állandóan azt akarja elhitetni velünk, hogy nem vagyunk képesek meghallani Isten hangját, azonban Isten Igéje azt mondja, hogy ez nem igaz. A Szent Szellem azért él bennünk, mert Isten személyes módon szeretne vezetni minket, és azt akarja, hogy meghalljuk a hangját.
A mai igevers azt mondja nekünk, hogy áldottak leszünk, ha Istenben bízunk. Viszont az 5-6 vers arról beszél, hogy súlyos következményei vannak annak, ha esendő emberekbe vetjük a bizalmunkat.
Isten azt akarja, hogy Benne bízzunk és áldottak legyünk. Ő akar lenni a mi erősségünk.
Hallgasd meg, amit az emberek mondanak, de hallgass Istenre.
Joyce Meyer

2017. április 22., szombat

Engedd el, és hagyd Istent, hogy Isten legyen

Engedd el, és hagyd Istent, hogy Isten legyen
20,12 Istenünk, ítéld meg őket! Mert nincs erőnk ezzel a nagy tömeggel szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. (2 Krónikák)
Ebben az igerészben Josafát nyíltan megvallja Istennek, hogy képtelen elbánni a problémájával. Évekig próbáltam megváltoztatni magam, de nem jártam sikerrel. Keményen és hosszú ideig próbáltam leküzdeni a rossz szokásokat, azonban mindig elbuktam.
Próbáltam megváltoztatni dolgokat az életemben, például elérni az anyagi jólétet és a gyógyulást, valamint növekedést hozni a szolgálatunkban. Annyira kimerültem abban, hogy egyedül vívtam a csatáimat, hogy időnként már eljutottam odáig, hogy feladom. Egy nap azután kifakadtam, és előadtam a drámámat Istennek, abban a reményben, hogy megesik a szíve a nyomorúságom láttán.
Akkor történt, hogy a szívem mélyén hallottam, hogy így szól hozzám: „Valóban?” És még izgatottságot is hallottam a hangján. Ez azért történt, mert Isten csak akkor lát munkához bennünk, ha belefáradunk a saját erőlködésünkbe és úgy döntünk, ahelyett, hogy a magunk erejéből próbálkoznánk, feladjuk, és hagyjuk, hogy Isten Isten legyen. Istent játszani nagyon kimerítő.
Tedd azt, amit Josafát tett. Valld meg Istennek, hogy nincs erőd az ellenségeiddel szembeszállni, és nem tudod, mit tegyél, de Tőle várod a vezetést, és a szabadítást.
Joyce Meyer

2017. április 21., péntek

Hagyd hogy Isten harcolja meg a harcaidat

Hagyd, hogy Isten harcolja a csatádat 
Úgy érzed, mindig harcolnod kell valakivel, vagy valamivel? Mindannyiunk életében vannak csaták. De ha Istenbe vetjük a bizalmunkat és hagyjuk, hogy Ő harcolja a csatáinkat, akkor Ő győzelemre vezet. A Bibliában Jósáfát példáján keresztül láthatjuk ezt. Nézzük meg a 2 Krónikák 20:1-3-at.
Az első vers szerint Jósáfátnak sok ellenséggel kellett szembenéznie: „Történt ezek után, hogy hadba vonultak Jósáfát ellen a moábiták, és az ammóniták a meúniták egy részével együtt.” Josáfát ellenségeit valamilyen „-iták”-nak hívták. Nekünk is megvannak manapság az „-itáink”. Lehet, hogy a pénzügy-iták vonultak hadba ellened. Vagy a betegség-iták. A különféle ember-itákról nem is beszélve. Ott vannak a morgós szomszéd-iták, vagy a borzasztó főnök-iták. De megtámadhat az egyedüllét-ita, vagy a zűrzavar-ita. Úgy tűnik az ellenségeink listája végtelen.
De ha szembe kerülünk az ellenséggel, akkor mit tehetünk, azon kívül, hogy harcolunk? A 2-3. versben nézzük meg, mit tett Jósáfát: „Amikor megérkeztek, és jelentették Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről nagy sokaság jön ellene… megijedt Josáfát.” Úgy tűnik, a félelem egy teljesen természetes válaszreakció, ha rossz hírt hallunk. Azonban nem kell behódolnunk a félelemnek, csak azért mert belénk lopódzik. Nem kell hagynunk, hogy a félelem kontrolláljon minket. A félelem miatt meghátrálunk, és nem fejlődünk. Meg kell tanulnunk tovább lépni a félelem ellenére.
Pontosan ezt tette Jósáfát. A 3. vers így folytatódik: „elhatározta (elszántan, mintha életbevágó szükség lenne), hogy az Urat keresi; és böjtöt hirdetett egész Júdában” (angolból fordítva – AMP Bible). Nézzük csak meg közelebbről… Jósáfát nem rohangászott emberekhez tanácsért. Elhatározta, sőt eltökélte, hogy az Urat fogja keresni.
A Kolossé 3:2 azt tanítja: „Határozzátok el, és tartsatok is ki elhatározásotokban, hogy az odafennvalókkal (feljebb való dolgokkal) törődtök, ne a földiekkel” (angolból fordítva – AMP Bible). Ez azt jelenti, hogy már előre el tudjuk határozni, hogy egy adott helyzetben mit fogunk tenni, így ha eljön az ideje, helyesen fogunk cselekedni. Például megkérdeztem a férjemet, aki odavan a golfért, hogy mi lesz, ha valami miatt nem fog tudni golfozni. Azt válaszolta: „Már eltökéltem magamban, hogy ha már nem golfozhatok, egyszerűen nem fog érdekelni.” Ez bölcs kijelentés.
Ha legközelebb problémával kerülsz szembe, tedd azt, amit Jósáfát is tett: tökéld el, hogy megingathatatlan maradsz, és ne félelemből reagálj. Legyen az első reakciód, hogy Istent keresed, és azt, amit Ő mond a helyzetedről. Az a jó hír, hogy nem kell félned a problémától, mert Isten veled van.
Milyen ellenséggel kell ma szembenézned? Talán az egyedüllét, és a gonosz azt hajtogatja, hogy „Senki sem szeret téged. Ezért vagy egyedül.” Mondd azt: „Ez hazugság! Isten velem van. Azt mondta, hogy soha nem fog elhagyni, és tudom, hogy bízhatok a szavában.”
Vagy, lehet, hogy aggasztó pénzügyek formájában jön az ellenség, és ilyeneket mond: „Nem fogod tudni kifizetni a számláidat. Bele fogsz fulladni az adósságba.” Irányítsd az elmédet Krisztusra, és bízz az Ő gondoskodásában. Elmélkedj olyan igéken, mint például a Filippi 4:19: „Isten dicsőséges gazdagsága mind a Krisztus Jézusban található. Ehhez a gazdagsághoz mérten fog az én Istenem gondoskodni mindenről, amire szükségetek van” (Egyszerű fordítás).
Nem kell hagynod, hogy ezek az ellenségek tönkre tegyenek. Határozd el, hogy Istenben bízol, és hiszel az Ő szavában. Mondd ki hangosan: „De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket” (Róma 8:37). Krisztusban hatalmad van az ellenség felett, bármit is hoz ellened. Csak tedd, amit Jósáfát is tett. Bízd a csatát Istenre és Ő győzelemre fog vinni.
Joyce Meyer

2017. április 20., csütörtök

Isten ígéreteinek kell hinnem, nem pedig a saját érzéseimnek és gondolataimnak

Ha döntést hozol, ne bizonytalanodj el, ha valaki más nem azt teszi, amit te. Ne juss rögtön arra a következtetésre, hogy helytelen, amit teszel, és változtatnod kell. Az is előfordulhat, hogy mindegyikőtök a helyes úton jár. Isten különbözően vezet különféle embereket, és csakis Ő tudja ennek az okát.
Isten mindenkit szabad akarattal teremtett. Ez lehetővé teszi, hogy külső befolyás nélkül meghozzuk a saját döntésünket. A gonosz azáltal próbál kényszeríteni minket, hogy tegyünk meg bizonyos dolgokat, hogy külső nyomást helyez ránk.
Ezzel szemben Isten belülről, a szívünkben lakó Szent Szellem által szeretne vezetni minket. Jézus nem követelődző, nem kemény, nem bántó, nem helyez ránk nyomást. Ő alázatos, kedves, gyengéd és szelíd (Máté 11:29, 30).
A hit azt jelenti, hogy bízunk Istenben és az Ő Igéjében. Lehet, hogy jó kapcsolatod van Istennel és nem jelent számodra problémát, hogy bízz Benne. Viszont ha arról van szó, hogy magadban bízz, hogy a helyes dolgot teszed, akkor meghátrálsz és hagyod, hogy a félelem leuraljon és visszahúzzon.
Isten azt tanította nekem, hogy ha nem bízom magamban a megfelelő módon, akkor igazából Benne nem bízom, mivel Ő bennem él, irányít, vezet és igazgat, mert én kértem rá, hogy így tegyen. Isten ígéreteinek kell hinnem, nem pedig a saját érzéseimnek és gondolataimnak. Természetesen bármelyikünk tévedhet és hibát követhet el. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy a jó irányba megyünk, aztán rájövünk, hogy hibáztunk, de ettől még nem dől össze a világ. Ha a szívünk tiszta és őszintén keressük Isten akaratát, még ha hibát ejtünk is, Isten közbe fog avatkozni, és vissza fog minket vezetni a helyes vágányra. Hiszen megígérte, hogy Szent Szelleme által igazságban fog vezetni (János 16:13).
„Isten bölcsessége van bennem, és képes vagyok jó döntéseket hozni.” Jobban kell hinnünk Isten Igéjének, mint a saját érzéseinknek. Az érzések önmagukban nem rosszak, de képesek minket félrevezetni. Az érzelmek pontos információkat is adhatnak, de az is előfordul, hogy nem adnak megbízható információt, ezért fontos, hogy az életünket ne érzelmi szinten, hanem mélyebben éljük.
Nagyon fontos, hogy minden döntésünknél a békességre törekedjünk (2 Timóteus 2:22, (Zsidók 12:14), és a Krisztustól jövő békesség legyen a végső döntőbíró (Kolossé 3:15).

Joyce Meyer

2017. április 18., kedd

Bízz Istenben!

Róma 5: 3 De nemcsak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A kitartás eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik, ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni. Hiszen Isten szeretete betöltötte szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka a számunkra.


Amiket ma mondasz, hosszú távon meghatározhatják milyen lesz a holnap. Ne engedd, hogy a világ nyomása és az ellenség hazugságai lehúzzanak, azt okozva, hogy sötéten kezded látni az életed. Támaszkodj Isten Igéjére, bízz az ígéreteiben, és szólj életet jelentő szavakat a helyzetedre.

Minden egyes kimondott szó hatással van rád, úgyhogy beszélj pozitívan és bizalommal telve. Engedd, hogy a nehézségek közepette, a szavaid egyengessék az utadat. A problémák helyett beszélj inkább minél többet Isten ígéreteiről, és engedd, hogy felpezsdüljön a hited.

Úgyhogy hajrá, fel a fejjel! Akkor is, ha gyengének érzed magad, akkor is, ha a győzelem lehetetlennek látszik, és akkor is, ha félsz a háborútól, magasztald Istent a frontvonalon. Ha ezt teszed, észre fogod venni, hogy Ő harcol érted, és így lehetetlen, hogy veszíts.