2019. december 24., kedd

Ne tedd! Ne add fel!

„Mi pedig ne fáradjunk el a helyes dolgok cselekvésében, mert egy idő után élvezni fogjuk az áldásokat, ha el nem bátortalanodunk, és nem adjuk fel” (Gal 6,9 TLB fordítás).
Ha a dolgok nem történnek meg most azonnal, vagy amikor azt gondolod, hogy meg kellene történniük, az még nem jelenti azt, hogy fel kell adnod. Buzgónak és kitartónak kell lenned! Folytatnod kell!
A Biblia azt mondja: „Mi pedig ne fáradjunk el a helyes dolgok cselekvésében, mert egy idő után élvezni fogjuk az áldásokat, ha el nem bátortalanodunk, és nem adjuk fel” (Gal 6,9 TLB fordítás).
Ezen a karácsonyon mely területen érzed úgy, hogy feladod? Talán azt érzed, hogy a házasságodról mondasz le. Úgy tűnhet, hogy halott, és nem tart semerre sem. Lehet úgy érzed, a karrieredet adnád fel. Csak próbáltál és próbáltál változást hozni, de semmi sem történt. Talán úgy érzed, hogy az álmodról vagy egy célodról mondasz le. Talán azt érzed, hogy saját magadról mondasz le.
De gondolkodj el ezen: ezer évvel azelőtt hogy megszülettél, Isten már tudta, hogy te ezt ma el fogod olvasni. És egy egyszerű üzenete van feléd: Ne tedd, ne add fel!
Soha ne add fel! Az alagút most hihetetlenül sötétnek tűnik, de mindig ott a fény a végén. Talán már a sarkon ott van. Isten ismer téged, szeret, és célja van veled. Ne fáradj el a helyes dolgok cselekvésében! Ne gondold, hogy amit teszel az nem számít! Ne gondold, hogy bárkinek jobb lenne nélküled! Ezek hazugságok, melyek az ördög szájából származnak. Emlékezz arra, hogy mit mondott rólad Isten! Emlékezz, hogy ő meg akar áldani téged!
Ne add fel! Nézz fel! Nézz fel Istenre! Keress egy lelki családot – egy gyülekezetet és egy kis csoportot –, akik segítenek átjutni a nehéz időkön. Elmélkedj Isten Igéjén bátorításként.
Soha ne mondj le Istenről! Ő soha nem fog lemondani rólad.
Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:
  • Mit akarsz ma feladni? Hol van szükséged bátorításra?
  • Hogyan tud egy lelki család, egy kis közösség segíteni a nehéz időkben? Te hogyan tudtál már efféle bátorítást nyújtani valaki számára?
  • Van olyan „helyes dolog” az életedben, ami kimerített? Mit gondolsz, miért akarja Isten mégis azt, hogy folytasd? 
*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.12.17.)

2019. október 27., vasárnap

Ne add fel! Gyógyító igék

Ne add fel! Gyógyító igék

Jer 30.17:
Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr.
 
2 Móz. 15.26:
És monda: Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt
cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod
minden rendelését: egyet sem engedek reád ama beteg
ségek közül, amelyeket Egyiptomra
bocsátottam, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.
 
4 Móz. 23.19:
Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?
Jer. 33.6:
Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nékik a békesség és igazság bőségét.
Ésa. 59.1:
Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hallgathatna.
2 Thess. 3.3:
De hű az Úr, aki megerősít titeket és megőriz a gonosztól.
Jób. 5.19:
Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged.
Zsolt. 108.13
Istennel hatalmasan cselekszünk, és Ő tapodja meg ellenségeinket.
Róm. 8.31:
Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?
Jer. 29.11:
Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.
1 Thess. 5.23:
Maga pedig
a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
3 Ján. 1.2:
Szeretettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál  
Zsolt. 34,17-20:
Ha igazak kiáltanak, az Úr meghallgatja, és minden bajukból kimenti őket. Közel az Úr a megsebzett szívekhez, és kimenti a töredelmes szelleműeket. Sok baja van az igaznak,
de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.
Zsolt. 91.14-16:
Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet! Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában,
megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.
Róm. 10.13:
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
 
 

2019. augusztus 31., szombat

Újra megbízni egy férjben aki megcsalt?

Remélem mihamarabb pont lesz a mondat végén.

Régebben írt nekem egy kedves asszony, akinek segítséget nyújtottak azok az írásaim, amikor leírtam, hogyan küzdök amikor megcsalt a férjem. Milyen kétségeim voltak, hányszor akartam feladni. Isten megmutatta hatalmas erejét és kegyelmét, és hazahozta a férjem. A házasságunk bizonyos dolgokban jobb, mint volt, de mindkettőnknek sokat kell még változnia. N.-nak be kell fogadnia Jézust. Nekem le kell tennem a gyanakvást, másképp kell kommunikálnom a férjemmel, és megbízni benne. Na ez egyelőre nem megy. Pedig sok idő eltelt már.
Talán azért tartja még ezt problémát porondon az Úr, hogy írjak róla, és segítség legyen NEKED, aki épp most olvasod. Nem tudom.

Vagy mert a szóban forgó hölggyel kapcsolatos legutóbbi problémákat én próbáltam anno megoldani, és persze az emberi munka az nem végleges. Csak Isten képes végleges megoldást hozni.
Azt gondolom hogy a férjem többször is megcsalt. Ezzel a hölggyel is. Ez azelőtt az eset előtt volt, amit végül az Úr oldott meg. És Ő végleges megoldást hozott az Ő dicsőségére.
Persze lehet hogy tévedek, és soha nem is volt semmi köztük. De engem zavar hogy hosszan beszélgetnek telefonon. És az is zavar amikor idegen fekete női hajszálat találok a kocsiban. Pont mint amilyen a hölgyé.

Nem tudom miért nem sikerült még letennem a bizalmatlanságot a férjem iránt.
Nagyon szenvedek tőle, és hiába próbáltam megszabadulni ettől, nem megy.

Elegem is van belőle, és azzal is küszködök, hogy valamit teljesen át tudjak adni az Úrnak, és ne akarjam visszavenni.
Így aztán vasárnap lesz 2 hete, (ma szombat van) hogy úgy döntöttem, adok 2 hetet az Úrnak, (tudom ez így viccesen hangzik) amikor leteszem a dolgot, nem aggódok emiatt, nem nézek bele a telefonjába, stb. Nagyon boldog voltam, szinte úgy éreztem 2 hét "szabadság" amikor nem kell ezzel törődnöm, mert más valaki teszi. Nagyon jó érzés volt. És ez arra is rádöbbentett, hogy ezt valójában így kellene! Az Úrra vetni a dolgainkat, amiket nem tudunk megoldani. Mert ezt már sokszor sok éven át próbáltam kézben tartani, megoldani, és semmi. Ha az Úr nem tudja megoldani, akkor senki!
És abban is biztos vagyok, hogy Isten szerint is éppen itt az ideje, hogy ezt a problémát, a bizalmatlanságomat véglegesen megoldjuk.
Neki is elege van, és nekem is.

Persze elbuktam. De sokkal jobban ment mint eddig bármikor!

Tegnap mélypont volt. A férjem kocsival ment dolgozni, és bejelentette hogy később jön haza, az indok hihető volt, és egész végig nyugodt voltam, mert úgy is éreztem, hogy igazat mond.
Amikor aztán beleültem a kocsiba, persze hogy ott röhögött az anyósülésen a fekete hajszál.

Borzasztóan csalódott voltam, és ami először fordult elő, úgy éreztem, hogy Istenben csalódtam. Nem ezt vártam! Miért Istenem? Miért?

Meg is ijedtem aztán, hogy még le is írom, hogy Istenem csalódtam benned.
Persze ma erre rákerestem, hogy ezzel a mi a helyzet, de megnyugodtam. Ez nem bűn , és Isten megbocsátja.

Kértem az Urat adjon útmutatást, most mi a fene van? Továbbra is tartsak ki? Vagy mit akar tőlem, és miért nem tüntette el ezt a problémát?

Azonnal jött a válasz, ahogy kinyitottam a laptopot, és utána elolvastam a hozzá tartozó igéket. Teljesen világos utasítás!
Így szólt:

"Tarts ki!

....A mai üzenet tehát számodra ez: tarts ki, fuss tovább....
"állhatatossággal, vállalta, szenvedett el"...
Ne feledd csak átmeneti dolog az,amin most mégy keresztül- számíts a fordulatra! (Úgy legyen!!! )"
(A mai ige augusztus 30-i része.)

Aztán ma reggel:

Rómaiakhoz 15 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

15 Mi, akik erősek vagyunk, türelmesen el kell viseljük azoknak a gyengeségeit, akik még erőtlenek. Ne a magunk javát keressük hát, hanem mindenben arra törekedjünk, ami a testvéreink javát szolgálja, és őket erősíti! Gondoljátok meg, hogy Krisztus sem a saját javát kereste! Hiszen meg van írva róla az Írásokban:
„Mindaz, amivel gyalázóid szidalmaztak téged, Istenem,
    engem ért.”[a]
Mindaz, amit az Írásokban régebben megírtak, most a mi tanításunkat szolgálja. Azért írták le, hogy az Írások által felbátorodjunk, képesek legyünk a türelmes kitartásra, és erősen belekapaszkodjunk a reménységbe. Isten, akitől a kitartást és a bátorítást kapjátok, adja meg nektek, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértésben és harmóniában éljetek egymással! Mindnyájan egy szívvel-lélekkel dicsőítsétek Istent, Urunk, Jézus Krisztus Atyját!
Ahogyan Krisztus elfogadott titeket, ti is úgy fogadjátok el egymást! Ez dicsőséget hoz Istennek. Mert határozottan állítom, hogy Krisztus azért lett Izráel népének szolgája, hogy ezzel megmutassa nekik: Isten hűségesen megtartja az ősapáinknak tett ígéreteit. Krisztus azonban nemcsak ezért jött, hanem azért is, hogy az Izráelen kívüli nemzetek is dicsőítsék Istent az irántuk való irgalmasságáért, ahogyan ez meg van írva az Írásokban:
„Dicsérlek téged, Örökkévaló, a többi népek között,
    és nevednek zengek éneket.”[b]
10 Majd ismét ezt mondja:
„Örüljetek, ti többi nemzetek is,
    Isten saját népével együtt!”[c]
11 És megint:
„Dicsőítsék az Örökkévalót,
    a többi népek is mindnyájan,
dicsérjék őt az összes nemzetek!”[d]
12 És ismét, amint Ézsaiás próféta mondja:
„Megjelenik majd Isai utóda,[e]
    aki azért jut hatalomra,
hogy uralkodjon a többi nemzeten,
    akik mind őbenne reménykednek.”[f]
13 Isten, aki a reménység forrása, csordultig töltsön be titeket örömmel és békességgel — a benne való hitetek által — s így a Szent Szellem erejében a reménységetek is túláradóan bőséges legyen!Kedves testvérem, nagyon nehéz. Lehet hogy te is hasonló cipőben jársz.
Hogy mit mondtam volna magamnak korábban, amikor végre hagytam az Urat dolgozni, és Ő csodás dolgokat tett? Hát azt, hogy ne aggódj, hagyd az Urat dolgozni, és csak az áldásaidra figyelj, és ahogy Joyce Meyer szokta mondani, közben élvezd az életedet.
Olyan könnyűnek tűnt ezt elgondolni, és most mégsem tudom megtenni. Pedig ezt kellene.
Kérlek Atyám, segíts, hogy ne akarjam kézbevenni a dolgokat, hagyjalak dolgozni, közbe pedig ne aggódjak, hanem élvezzem az életet amit Te adsz.
És az is, aki most e sorokat olvassa. Kérlek áldj meg minket! És áldásodat kérjük az ellenségeinkre is. Megbocsátok a férjemnek, és ennek a nőnek is. Tudom az érzés majd később jön, most csak ki kell mondanom.
Az Úr Jézus nevében kérünk erre.

Ámen!

2019. március 16., szombat

Egy nő lelkének meggyógyításaEgy nő lelkének meggyógyítása- Joyce Meyer sorozata


1. rész

Róma 3: 23-24: mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét,
24 Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által.

Mi  a te történeted? Hol és hogy sérült meg a lelked?
Elutasított valaki, akit szeretsz?
Elhagyott a házastársad?
Zaklatnak az osztálytársaid?
Mindannyian megtapasztalunk nehézségeket, és a fájdalmat az életünkben.
És van lehetőségünk választani, hogyan reagálunk rá.

* megragadunk benne, és hagyjuk hogy ez irányítsa az életünket

* vagy megbízunk Istenben, hogy meggyógyít minket, és hitben teszünk lépéseket hogy átmegyünk vele együtt a gyógyulás, és helyreállítás lépésein.


Egyszerre csak egy lépést teszel meg a gyógyulás felé.

Ezekben az igékben Isten biztosít minket arról, hogy meg akar és meg fog gyógyítani minket.

Jeremiás 30:17

Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat – így szól az Úr. Mert eltaszítottnak hívnak téged, Sion, akivel senki sem törődik. Ézs 30,26 ; 57,17-18 ; Jer 3,22

Zsoltárok 27:10

Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Ézs 49,15-16  

Apcsel 9:34

Péter így szólt hozzá: Éneász, meggyógyít téged Jézus Krisztus. Kelj fel, és magad vesd be az ágyadat! Az azonnal felkelt.

Ezek a versek felfedik az igazságot:

1. Nem számít hogy mások mit mondanak rólad, Isten törődik veled, és meg akarja gyógyítani a sebeidet.

2. Nem számít ha a szüleid elhagytak, mert Isten örökbefogadott téged, és törődik veled, mint a saját gyermekével.

3. Isten gyógyulást ajánl fel neked-MA!

Pont ahogy Péter szólt Éneászhoz, hogy azonnal gyógyuljon meg, te is azonnal elindulhatsz a gyógyulás útján.

Tölts egy kis időt imában, és kérd Istent hogy meglásd az igazságot, és be is tudd fogadni.

Olvasd el a Jeremiás 30:17-et mert az neked szól!
Imádkozz bátorságért, hogy még ma el tudj indulni!
 Döntsd el, hogy megbocsátasz annak, aki bántott.

Emlékezz: eldöntheted hogy nem maradsz abban a gödörben, ahol vagy, hanem elfogad Isten kegyelmét, és gyógyítását.

2018. október 23., kedd

Isten terve, és a te terved

Istennek megvan rá a módszere, hogy tönkretegye a tervedet, mielőtt még az tenne tönkre téged. Olyan sokszor eltervezünk egy utazást, a karrierünket, a szánk íze szerint, a mi módunkon, ahogy nekünk tetszik. Azt hisszük, hogy tudjuk mi a legjobb nekünk, mi a jó és mi a helyes-haha. Ha ez lenne a helyzet, nem lenne szükségünk Istenre.
Isten azt mondja: "lassíts.. ne siess annyira...ne ugorj bele semmibe, amíg előbb nem konzultáltál Mennyei Atyáddal. Isten nem megsebezni akar, hanem megvédeni tőle, és az úton található dolgoktól. Isten sokkal messzebb lát, mint mi valaha. Isten ismeri az emberek minden tervét és motivációját. 
Azért vagy ideges, és azért nem alszol éjjel, mert egy olyan dolgot erőltetsz, amit Isten soha nem hagyott jóvá. Ami Isten akarata, azt nem kell erőltetned. Ha abban a helyzetben találod magad, hogy valamit erőltetned kell, az nyilvánvalóan nem az Ő akarata. Isten a békesség istene, nem a káoszé.
Engedd el! Akármi az! Akárki az! Hadd menjenek! Nincs értelme bármin is aggódni, ami nem része a sorsodnak. Engedd el! Istennek van másik útja, és az egy jobb terv. Hagyd abba a harcot! Hagyd abba az ellenállást! Hagyd Isten tervét kibontakozni! Akkor is az Ő akarata fog megvalósulni.
Soha ne hidd azt, hogy szükséged van valakire hogy elérd a következő lépcsőfokot. Soha ne adj senkinek ennyi erőt vagy tisztet. A te forrásod Isten! Isten az aki kiválasztja kedve szerint azokat az embereket akiken keresztül meg akar téged áldani. Amit neked készített, az csak a tied! Senki sem képes megállítani Isten szavát!

2018. július 18., szerda

Isten az igazság istene

Isten terve a fájdalmadra


„Akik Isten akarata szerint szenvednek, cselekedjék továbbra is a jót, és bízzák az életüket a teremtő Istenre, mert Ő soha nem fog cserbenhagyni”. (1Pt 4:19, NLT fordítás)
Emlékszel, hogy milyen volt a fotózás, mielőtt minden digitálissá vált volna? Amikor elkészült egy kép, elsőként a negatívot kaptad meg, ezt átvilágítottad egy sötét szobában, és a kép a fotópapíron jelent meg. A negatív így alakult át pozitív színes fényképpé.
Ez az, amit Isten az életünkben lévő igazságtalanságokkal tenni akar. Mindnyájunkat értek már sérelmek. Az emberek bántalmaztak, mellőztek bennünket, kihasználtak minket. Isten az életünkben ért minden negatív dolgot el akarja venni, és Jézus fényén keresztül pozitívvá változtatni – egy teljes színű képet szeretne adni arról az életről, amelyet Isten szánt nekünk.
A Biblia ezt írja: „Akik Isten akarata szerint szenvednek, cselekedjék továbbra is a jót, és bízzák az életüket a teremtő Istenre, mert Ő soha nem fog cserbenhagyni”. (1Pt 4:19, NLT fordítás)
A legfontosabb dolog, amire emlékezhetsz, ha igazságtalanul bántak veled, hogy Jézus a te oldaladon áll. Nem létezik olyan bűn, amelyet Isten keményebben ítélne meg – kivéve talán a büszkeséget –, mint az igazságtalanságot.
Az egész Szentírásban Isten különös gondot fordít a tisztességtelen bánásmódra. Ő az Igazság Istene! Hallja, ha sírsz, látja a fájdalmad, és tudja, hogy megbántottak. Nem szerezted meg azt, amelyről úgy gondolod, hogy megérdemelnéd. Istennek azonban van terve a fájdalmadra.
Amikor Isten szeretete átvilágítja a körülményeidet, a fájdalmadat gyönyörű képpé változtathatja át. Ezen keresztül formálódik a jellemed is, erősebbé tesz. A legfontosabb, hogy mindezt a fájdalmadon keresztül valósítja meg.
Az életben ért fájdalmakra soha nem fogsz választ kapni. Csak amikor a mennybe kerülsz, értheted meg, hogy miért történtek meg veled. Isten azonban semmiféle magyarázattal nem tartozik neked.
Van azonban egy jó hír is: Nincs is szükséged magyarázatra! Csak annyit kell tudnod, hogy Isten szeret téged, és van egy terve számodra. Isten majd kiegyenlíti a számlát azzal, aki fájdalmat okozott neked.
Isten soha nem pazarol el egyetlen fájdalmat sem. Üdvözöld az Evangélium fényét, és Isten arra használja a fájdalmadat – a veled megtörtént valódi igazságtalanságot -, hogy egy gyönyörű képet alkosson az életeden keresztül.

2018. július 7., szombat

Féltékenység

Atyám, ma nyomorultul éreztem magam.
Mert megint megcsapott a féltékenység, mert félek. Hogy megint becsap a férjem. Meg akarok ettől az érzéstől szabadulni. Örökre! Kértelek hogy segíts, és megint csodát tettél elém. Rögtön a kérésem után ez az írás akadt a kezembe, és én ismét dicsőítelek Téged, és hálás vagyok Neked Atyám! Köszönöm az egyértelmű választ, és várom a gyógyulásomat!
Köszönöm hogy azt mondtad, bízzak Benned! :)

NE ENGEDD, HOGY A FÉLTÉKENYSÉG TÖNKRETEGYE A HÁZASSÁGODAT!
„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet.” (1János 4:18)
Salamon azt írja: „Bizony, erős a szerelem, mint a halál, legyőzhetetlen szenvedély, akár a sír. Úgy lobog, mint a lobogó tűz, mint az Úrnak lángja.” (Énekek éneke 8:6). Egyes fordítások azonban így adják vissza az igevers második felét: „a féltékenység olyan kegyetlen, mint a sír: lángjai, mint a tűz lángjai” (NKJV). Valóban, a féltékenység a házasság halált okozhatja. Ha féltékeny vagy társadra, akkor nem bízol benne, és megpróbálod minden lépését irányítani. Ez kétszeresen is így van, ha valaki a múltban elárulta a bizalmadat. Attól félsz, hogy ez újra megtörténhet, és emiatt társad úgy érzi, mintha folyton tűzbe tartanák. Ha sokáig ezt csinálod, akkor pont azt fogod elérni, amitől félsz: el fogod őt űzni magadtól. Még ha marad is, érzelmileg elszigetelődik, és soha nem adja át magát teljesen neked. Ezt szem előtt tartva figyeld, mit mond a Biblia: „Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeret, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne… A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” (1János 4: 16,18). Ha tudod, hogy Isten szeret téged gyarlóságaid ellenére is, akkor önértékelésed növekszik, és elhiszed, hogy szerethető vagy. Ha ez megtörténik, könnyebben el fogod hinni, hogy házastársad is szeret, és hűséges hozzád. Olyan ez, mint kiszabadulni egy börtönből: a féltékenység nevű börtönből, amit magadnak építettél. Ma Isten meg akar szabadítani a féltékenységtől, és olyan kapcsolattal szeretne megajándékozni, amilyenre mindig is vágytál. Beszélj vele erről!

2018. június 13., szerda

21 Amikor már hosszú ideje senki nem evett semmit, Pál felállt, és azt mondta: „Emberek, mondtam nektek, hogy ne induljunk el Kréta szigetéről. Jobb lett volna, ha hallgattok rám, mert akkor elkerülhettük volna ezt a bajt és veszteséget. 22 Mégis biztatlak benneteket, hogy ne féljetek, mert senki nem hal meg közülünk, csak a hajó fog elpusztulni.
A védelem az engedelmesség "csomag" része. Szóval ha Isten misszióba küld, biztosítja az ellátást. Ha hív, hogy járjak a vízen, segít, hogy járhassak rajta. Ha csatába küld, ő fogja adni a győzelmet.
DE MI VAN AKKOR, HA ÉN SODORTAM MAGAMAT BAJBA? MI VAN AKKOR, HA EZ EGÉSZ AZ ÉN HIBÁM? Mi van akkor, ha ez nem csak a sátán műve? LEHET HOGY TE OKOZTAD MAGADNAK A VIHARODAT. Elbaltáztad! Ha újracsinálhatnád, másképp csinálnád. A fenti igében azért kerültek viharba, mert nem hallgattak Isten szavára, Pálon keresztül. És ez sokba fog nekik kerülni.
Pál megmondta, hogy a hajó biztosan el fog pusztulni. (a döntés következtében)
A hajó reprezentálja azt, amiről azt hiszed, hogy anélkül nem tudsz élni.
De mielőtt Pál kimondta volna a hajó elpusztulását, elé tett egy kis szót. "CSAK".
Csak a hajó fog elpusztulni! De én nem! Isten még mindig velem, nem számít a vihar! Lehet, hogy ma pánikolsz, mert hagytad hogy a bátorságod megkötözzék a körülményeid.
De hirdesd ki, hogy a hited és reményed Istenben van.
Nincs démon, ami megakadályozhatná Isten tervét.
Steven Furtick pásztor. 2018. 06.13.

2018. június 2., szombat

Amikor viharban vagy

Máté 8
Jézus lecsendesíti a vihart
23 Jézus beszállt egy bárkába, tanítványai pedig követték. 24 Miután eltávolodtak a parttól, hirtelen akkora vihar támadt, hogy a hullámok majdnem elborították a bárkát. Eközben Jézus aludt. 25 Tanítványai odamentek hozzá, és ezzel ébresztették fel: „Uram, ments meg bennünket! Mindjárt elmerülünk!”
26 Jézus így válaszolt: „Miért féltek, kishitűek?” Azután felállt, ráparancsolt a szélre és a tóra. Ekkor elállt a szél, elsimultak a hullámok, és nagy csend lett.
27 A tanítványok csodálkozva kérdezték: „Kicsoda ez, hogy még a szél és a víz is engedelmeskedik neki?”
Máté 14 
Péter ki is lépett a csónakból, és a vízen járva elindult Jézus felé, 30 de mikor látta, hogy milyen erősen fúj a szél, megijedt. Ekkor süllyedni kezdett, és felkiáltott: „Ments meg, Uram!”
31 Jézus azonnal utána nyúlt, megragadta, és ezt mondta: „Kishitű, miért kételkedtél?”
32 Amikor Jézus és Péter beszállt a bárkába, azonnal elállt a szél. 33 A tanítványok leborultak Jézus előtt, imádták őt, és azt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!”
Első alkalommal Jézus még szólt a szélnek, és elállt a vihar. Második alkalommal viszont csak beszállt a bárkába és azonnal elállt a szél. Vagyis elég Jézus jelenléte ahhoz, hogy elüljön a vihar. Elég az Ő jelenléte! Steven Furtick pásztor

2018. március 8., csütörtök

Gondolj erre, és szégyenkezz, és gyalázatod miatt ne nyisd ki többé a szádat, ha megbocsátom mindazt amit elkövettél. így szól az én Uram, az ÚR.

Ez.16:63
Még ha úgy is tűnik, hogy nincs út, Istennel mindig van út!
Pihenj az Úrban,várj türelmesen arra, hogy Ő cselekedjen. Ne bosszankodj és ne aggodalmaskodj, az csak rosszra vezet. Zsolt.37:7-8
Mindig imádkozzatok, és soha ne csüggedjetek. Lk.18:1

2018. február 22., csütörtök

Az ima hatalma

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.


(Jakab 5:16)

Allan durva ember volt. 

Egyedülálló édesanya nevelte öt testvérével együtt. Megtanulta, hogy kemény elszántsággal érheti el céljait. Tizenkilenc évesen házasodott meg, húsz évesen már fia született, és huszonöt volt, amikor a kislánya is megérkezett. Húsz év alatt egy fatelep kiszállító sofőrjéből egy építőanyag kereskedés társtulajdonosává lett. 

Allan nem vetette meg az alkoholt, nagy ivónak számított. Bántalmazta a feleségét szavakkal és tettlegesen is, a gyermekeit pedig érzelmileg terrorizálta. Elmerült a szerencsejátékban, belekóstolt a pornográfiába, és megkérdőjelezhető kapcsolatot ápolt kétes elemekkel. Amikor azonban tinédzser lánya átadta szívét Jézusnak, és elkezdett imádkozni a családjáért, Isten kézbe vette a kegyelem vésőjét, és elkezdett Allan kőkemény szívén dolgozni. 

Egy napon így fordult lányához: „Időnként el foglak kísérni a gyülekezetbe, de sohasem lesz keresztény belőlem. Túl sok borzalmat követtem el az életemben. Soha sem leszek méltó arra, hogy Isten megbocsásson nekem.” 

Lánya hiába mondta neki, hogy senki sem tud önmaga erejéből „jó” lenni. Épp ezért halt meg Jézus a kereszten, a bűneinket magára véve. Ám Allan számára a kegyelem ezen üzenete megragadhatatlan maradt. 

Negyvenhat éves korában Allan élete fájdalmas fordulatot vett. Egy rosszul sikerült üzleti döntés miatt beperelték. Allan közel állt az idegösszeroppanáshoz. Neki úgy tűnt, minden összeomlik körülötte, Isten azonban ezeket a történéseket felhasználta Allan érdekében.

Egyik napon kétségbeesve autóba ült Észak-Karolinában, hogy megkeresse feleségét, aki éppen egy összejövetelen volt Pennsylvaniában. Sehol sem találta, ezért megállt egy templomnál, hogy imasegítséget kérjen. A titkár egy térképet rajzolt Allan számára, mely elvezette Allant az erdőbe a pásztorhoz, aki éppen egy új gyülekezetház építésén dolgozott. 

Allan kezében a vázlatos térképpel megtalálta az épp kalapáccsal dolgozó pásztort, a szíve pedig Jézusra lelt ott, az erdőben. A pásztornak mesélt önmagáról, az életében elkövetett dolgokról. A pásztor átölelve Allant, így szólt hozzá: „Most akkor elmondom neked mindazt, amit én tettem korábban…” Allan akkor, ott, rádöbbent arra, hogy ha annak az embernek, aki hasonlóan élte korábban az életét, mint ő maga, Isten meg tudott bocsátani, sőt egy pásztorrá tudta őt formálni, akkor Isten ezt az ő saját életében is véghez tudja mindezt vinni. 

Allan ott, a Penssylvániai erdőkben elfogadta Urának és Megváltójának Jézust, és az egyik legkedvesebb emberré formálódott, akit valaha ismertem. Allan az édesapám volt. 

Korai keresztény életemben már megtapasztaltam az ember életét megváltoztatni tudó ima erejét: megláttam azt, Isten miként formálta az elhatározásait, őrizte a szívét és erősítette a hitét édesapámnak. 

A mai igeversben azt olvassuk, hogy „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” (Jakab 5:16b) Az édesapám életében megnyilvánuló Isten hűsége mutatta meg számomra először az ima fontosságát az életünkben lévő férfiakért, fiúkért. Most pedig a férjemért, fiamért végzett imaszolgálat által érzem ennek az értékét. 

Feleségként hatalmas lehetőség van a kezedben: a menny zsilipei nyílhatnak meg a társad érdekében. Lehet, hogy a férjed még nem ismeri Jézust, vagy éppen szunnyadó hite van. Az is lehet, hogy szilárdan áll a hitben, hűségesen végezve munkáját. Akármi is a helyzet, senki sem alkalmasabb arra, hogy érte, és Krisztussal való kapcsolatáért imádkozzon, mint te. A hit és a hitetlenség közötti skálán bárhol is álljon, a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az 1. verse ígéretét megragadva imádkozhatsz érte: „ A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” 

Imádkozzunk hát férjeinkért és az életünkben lévő értékes fiúkért, férfiakért: 

Uram, imádkozom: _______________-ért. 

Imádkozom az ő válláért: Az élet terhei között kérlek, emlékeztesd őt, hogy számodra nincs lehetetlen. Segítsd őt, hogy az aggódás kötelékét elvághassa a dicsőítés kardjával, és minden terhét Tereád vethesse. (I.Mózes 18:14, V.Mózes 31:8, Zsoltárok 9:10) 

Imádkozom a szívéért: Vedd körül a szívét a Te védelmező Jelenléteddel, őrizd meg őt a korrupciótól, óvd szívének tisztaságát. (Példabeszédek 4:23, 17:20, 17:22) 

Imádkozom a hátáért: Őrizd őt fizikailag és lelkileg is. Óvd őt a gonosz ármánykodásától, mely tőrbe csalhatná őt. Köszönöm, hogy Te hatalmasabb vagy minden őt érő támadásnál. (János 10:10, II. Korintusi levél 2:11, Efézusi levél 6:10-18) 

Imádkozom a karjáért: Segítsd őt, hogy erős és bátor lehessen a Te hatalmas erődbe kapaszkodva. Bátorítsd őt, amikor fél, ha kétségek gyötrik, erősítsd meg őt. (V.Mózes 31:6., Józsué 1:9, Ézsaiás 30:15.) 

Imádkozom a kezéért: Áldd meg kérlek kezei munkáját. Jutalmazd erőfeszítéseit, adj sikert az életében. (V.Mózes 33:11, 28:12-13) 

Így emelem szerettemet Teeléd, Uram. Jézus nevében, Ámen. 

2018. február 21., szerda

Meghallani Isten hangját


Vezess naplót!

Ahhoz, hogy elkezdjünk Isten iránti várakozással élni, szükségünk van egy jegyzetfüzetre, hogy dátum szerint feljegyezhessünk mindent, amit Ő mond. Mindegy, milyen egyszerűnek tűnik az üzenet; egy felkent gondolat, valami, amit egész éjszaka hallani véltél, egy feledhetetlen álom, egy benyomás, vagy egy mondat, egy kifejezés, ami átsuhant a szellemeden, mindezt érdemes feljegyezni.
Miért jegyzeteljünk? Mindenekelőtt ez elvárásunkat jelzi. Elvárod, hogy Isten szóljon hozzád. Az elvárás erőt szív ki Istenből. Mindig, minden időben élj várakozásteljesen! Hidd, hogy Isten szól hozzád, és akkor szólni fog.
Másodszor: meg fogsz lepődni azon, milyen gyorsan elfelejted az Istentől hallott gondolatokat. Például, az éjszaka közepén talán felébredsz egy mondattal vagy gondolattal, ami szellemedben nagyon jelentőssé válik. Tudod, hogy fel kellene kelned, hogy leírd, de elméd azt mondja, hogy még reggel is emlékezni fogsz rá. Mit gondolsz, mi történik? Eljön a reggel és emlékszel, hogy le kell írnod a gondolatot, de a gondolatot elfelejtetted. Miért? Abból, amit Isten mond, semmi sem az értelmed vagy a gondolkodásod terméke! Ez igaz minden közlésre, amit az Úrtól kapsz. Az Úr hangja sosem az agyad terméke. Akármilyen úton jut el hozzád az Ő hangja, az mindig kikerüli gondolkodási folyamataidat és szellemedbe érkezik.
Ezért bölcsen és jó sáfárként jegyzetelnünk kell, hogy visszakeressük, mit mondott Isten korábban. Voltak esetek, amikor világosan hallottam az Urat. Mégis, talán egy hónap múlva, amikor újra elolvastam füzetemben, miket mondott, némely leírt dologra egyáltalán nem emlékeztem, de saját kezemmel írva ott állt! Nyilván szellemem kapta meg, agyamba viszont nem jutott el.
Máshonnan megközelítve: megvizsgálhatjuk, hogy egy "gondolatot" Istentől kaptunk-e azáltal, hogy megfigyeljük, "hogyan" jött a gondolat. A Szent Szellem "pottyantotta" belénk, vagy csak elménk gondolatainak egy része volt? Amikor az Úr egy "tudást" "beleejt" a szellemünkbe, annak általában semmi köze sincs ahhoz a gondolatmenethez, ami elménkben akkor lejátszódik. Isten hangja (ha visszaidézzük) valójában félbeszakította gondolatainkat.

2018. február 20., kedd

Meghallani Isten hangját

Élj várakozásteljesen!

Az elvárás erőt von ki Istenből:
"Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok." (Zsolt. 5:4.)
Isten hangja meghallásának egyik legfontosabb kulcsa, hogy életünk tele legyen elvárással Vele szemben. Az elvárás húzólag hat a Szent Szellemre, ahogy egy elektromos gép konnektorba dugott hálózati csatlakozója áramot von ki a vezetékből. Isten iránti elvárással kell élnünk napi 24 órán át, mert Ő mindig bennünk él.
Így kell Istenre tekintenünk. Ő hajlandó életünk minden percében beszélgetni és együtt lenni velünk, és olyan közel van hozzánk, mint a saját lélegzetünk.
Igen, Isten beszél. Folyamatosan. A rádióadók is szüntelenül sugároznak, de vevőkészülék nélkül semmit sem hallunk. A keresztényeknek ki kell fejleszteniük vevőkészülékeiket (emberi szellemüket), amiket ráhangolhatnak a Szent Szellem adójára.
Isten hangja meghallásának nem ritka, vagy az életben egyszer előforduló dolognak kellene lennie. Nagyon valószínű, hogy nem hallható hang lesz (noha némelyek azt állítják, hogy hallották már Isten hallható hangját). Ha Isten hangját csak akkor hallanánk, amikor az hallható, ez szinte biztos jele lenne annak, hogy Ő a templomon kívül lakik, nem belül.
Ha azt állítanánk, hogy Isten mindig hallhatóan szól hozzánk, ez az Ő egyik alapvető törvényét szegné meg gyökereiben. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni (Zsidók 11:6.). Nem kell hit ahhoz, hogy egy hallható hangot halljunk vagy engedelmeskedjünk neki. Ahhoz viszont hit kell, hogy figyeljünk a Szent Szellem halk és szelíd belső hangjára és bizonyságtételére. Fegyelem kell ahhoz, hogy csendre intsünk mindenféle figyelemelterelő tényezőt, amíg Istenre várunk.
Az Úr végül is arra vágyik, hogy figyelő életet éljünk. Hogyan lehet bárkinek is sikeres szolgálata (Isten szempontjából sikeres) anélkül, hogy folyamatosan hallaná a Szent Szellem hangját és beszélgetne Vele?